Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo trường là cơ quan quản lý cao nhất, chịu trách nhiệm về các hoạt động của Trường. Ban lãnh đạo trường có trách nhiệm ra các quyết định chiến lược, định hướng hoạt động, cũng như điều hành các hoạt động của Trường.
Ông Lê Trường Tùng

Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Khắc Thành

Phó Chủ tịch HĐQT

Bà Phạm Thị Khánh Ly

Giám đốc điều hành

BÀ NGUYỄN THỊ TÂN

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Liên Cấp FPT

BÀ TRẦN THỊ VÂN

Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS FPT (Hiệu trưởng phụ trách khối Tiểu học)

Copyright 2017 fptschool.edu.vn. All Rights Reserved.
Đang online: 35
Tổng truy cập: 596.547