AmericanSTEM
Đưa mô hình giáo dục STEM theo chuẩn quốc gia Hoa Kỳ vào Việt Nam. Học Toán, khoa học, công nghệ, kỹ thuật qua các dự án và được giảng dạy bằng Tiếng Anh
Không có ranh giới giữa khoa học và nghệ thuật
09
Tháng 5
Không có ranh giới giữa khoa học và nghệ thuật. Đây là một ví dụ về sự kết hợp tư duy sáng tạo của nghệ thuật có thể hỗ trợ phát triển và tiến bộ của khoa học kỹ thuật.
Copyright 2017 fptschool.edu.vn. All Rights Reserved.
Đang online: 36
Tổng truy cập: 294.440