CHƯƠNG TRÌNH KHỐI THCS
Chương trình được thiết kế dựa trên chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam, ngoài ra bổ sung thêm các môn học hướng đến việc phát triển toàn diện cá nhân như: Tăng cường thời lượng học Tiếng Anh ( trong đó 50% thời lượng do GVNN đảm nhiệm), STEM/ CNTT theo chuẩn đầu ra của Hoa Kỳ, Global Perspective ( theo modul của Cambridge.
Copyright 2017 fptschool.edu.vn. All Rights Reserved.
Đang online: 5
Tổng truy cập: 692.177