Cô Nguyễn Thị Ngọc Linh

Đăng bởi

Admin

Chuyên mục

Giáo viên

Ngày đăng

02.10.2019

546

Tổ trưởng khối STEM – Tin học;

Trình độ: Thạc sỹ;

Kinh nghiệm: 13 năm;

Thành tích:

  • Giải Nhất Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường nhiều năm tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội.
  • Chứng nhận Train the trainer – Đào tạo và Huấn luyện nhân viên.
  • Chứng nhận “Dạy học cho tương lai” – tập đoàn Intel trong việc ứng dụng CNTT vào dạy học.
  • Chứng chỉ “STEM Teacher Training” từ tổ chức EiE, Mỹ.
  • Nghiên cứu và thử nghiệm thành công các dự án: Hệ thống pin Năng lượng Mặt trời, Sử dụng vi điều khiển thiết kế quảng cáo điện tử LED signs, LED matrix; PLC điều khiển hệ thống băng tải phân loại sản phẩm theo màu sắc, Nhà Thông Minh, …

PHỤ HUYNH NÊN XEM

ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG 2021 - 2022
Call Now Button