Cô: Phạm Kim Anh

Đăng bởi

Admin

Chuyên mục

Giáo viên

Ngày đăng

30.09.2020

280

Phạm Kim Anh
  • Kinh nghiệm: 3 năm
  • Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Tiểu học
  • Thành tích:
    • Tốt nghiệp loại Xuất sắc khoa Giáo dục Tiểu học  – ĐH Sư phạm Hà Nội
    • Có kinh nghiệm làm việc tại các trường công lập, tư thục.
  • Phương châm giáo dục: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

PHỤ HUYNH NÊN XEM

ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG 2021 - 2022
Call Now Button