Cô Phạm Quỳnh Giang

Đăng bởi

Admin

Chuyên mục

Giáo viên

Ngày đăng

02.12.2019

11,647

Tổ trưởng tổ Tiếng Anh

Trình độ: Cử nhân University of Washington

    • Chứng chỉ TESOL
    • Chứng chỉ ngoại ngữ C1
    • Chứng chỉ sư phạm

Kinh nghiệm: 7 năm

 

PHỤ HUYNH NÊN XEM

ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG 2021 - 2022
Call Now Button