Cô Trần Thị Ánh Tuyết

Đăng bởi

Admin

Chuyên mục

Giáo viên

Ngày đăng

02.10.2019

428

  • Giáo viên STEM song ngữ, Sinh học, Khoa học
  • Trình độ: Thạc sỹ ngành Sư phạm sinh học
  • Kinh nghiệm: 4 năm
    • R&D chương trình EiE STEM và công nghệ 4.0 tại FPTSchools
  • Phương châm dạy học: Dạy học bằng trái tim

 

PHỤ HUYNH NÊN XEM

ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG 2021 - 2022
Call Now Button