Cô Trần Thị Minh Anh

Đăng bởi

Admin

Chuyên mục

Tin FSCHOOLS, Tin tức

Ngày đăng

02.10.2019

5,874

Giáo viên Mỹ thuật sáng tạo;

Trình độ:

  • Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật – Trường ĐH SP Nghệ thuật TW
  • Tốt nghiệp khóa học Digital Painting – Học viện Nghệ thuật & Thiết kế Monster Lab

Kinh nghiệm: 2 năm;

  • Giáo viên Mỹ thuật tại trung tâm Sân chơi Nghệ Thuật SKYART.
  • Giáo viên Mỹ thuật tại CLB Mỹ thuật ENJOY ART – Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc Gia Việt Nam.

PHỤ HUYNH NÊN XEM