Cô Vũ Thị Như Trang

Đăng bởi

Admin

Chuyên mục

Giáo viên

Ngày đăng

02.10.2019

356

  • Giáo viên Hóa học, Khoa học
  • Trình độ: Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Hóa học
  • Kinh nghiệm: 2 năm
    • R&D chương trình EiE STEM và Công nghệ 4.0 tại FPTSchool
    • Giáo viên tình nguyện câu lạc bộ STEM “Empower Junior Science” của ĐSQ Hoa Kỳ
    • Tình nguyện viên cuộc thi Olympic Sinh học Quốc tế (BIO)
  • Thành tích: Chứng chỉ “STEM Teacher Training” từ tổ chức EiE, Mỹ

 

PHỤ HUYNH NÊN XEM

ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG 2021 - 2022
Call Now Button