Cô Đinh Vũ Hoài Nga

Tổ trưởng chuyên môn tổ Phát triển cá nhân – PDP Trình độ: Thạc sỹ Giáo dục học – Trường ĐHSP Hà Nội Cử...

Xem thêm

Thầy Vũ Đức Kiên

Giáo viên Bóng rổ Trình độ: Cử nhân chuyên ngành Huấn luyện thể thao – ĐH TDTT Bắc Ninh; Kinh nghiệm: 10 năm; Thành...

Xem thêm

Cô Vũ Phượng Châu

Giáo viên Âm nhạc, Múa Trình độ: Cử nhân SP Âm nhạc – Trường ĐHSP Hà Nội Tốt nghiệp chuyên ngành Diễn Viên Múa...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Giáo viên Vovinam Trình độ: Cử nhân chuyên ngành Huấn luyện thể thao – ĐH TDTT Bắc Ninh; Kinh nghiệm: 9 năm; Thành tích:...

Xem thêm

Thầy Nguyễn Công Lương

Giáo viên Vovinam Trình độ: Cử nhân Sư Phạm thể dục thể thao – trường ĐH Sư phạm HN Kinh nghiệm: 3 năm Thành tích:...

Xem thêm

Thầy Nguyễn Văn Hưng

Giáo viên Âm nhạc Trình độ: Cử nhân SP Âm nhạc – Trường ĐHSP Hà Nội Tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn Thanh...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên Vovinam Trình độ: Cử nhân thể dục thể thao – Trường Đại Học TDTT Bắc Ninh Kinh nghiệm: 3 năm Thành tích:...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Thanh Mai

Giáo viên Mỹ thuật; Trình độ: Cử nhân thiết kế chính quy – Viện ĐH Mở Hà Nội Tốt nghiệp khóa học Nghiệp vụ...

Xem thêm

Thầy Công Quốc Thắng

Giáo viên Mỹ thuật sáng tạo Trình độ: Cử nhân chuyên ngành Hội Họa – CĐ Nghệ thuật HN Tốt nghiệp khóa học Nghiệp...

Xem thêm

ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG 2021 - 2022
Call Now Button