Cô Nguyễn Thị Ngọc Linh

Tổ trưởng khối STEM – Tin học; Trình độ: Thạc sỹ; Kinh nghiệm: 13 năm; Thành tích: Giải Nhất Hội thi Giảng viên dạy...

Xem thêm

Thầy Đỗ Minh Tiến

Giáo viên Tin học – Lập trình; Trình độ: Kỹ sư Công Nghệ Thông Tin; Kinh nghiệm: 7 năm

Xem thêm

Thầy Vũ Như Huynh

Giáo viên Robotics, Công nghệ 4.0, Tin học; Trình độ: Cử nhân Sư phạm Kỹ Thuật; Kinh nghiệm: 2 năm

Xem thêm

Cô Trần Thị Bích Hằng

Giáo viên Công nghệ 4.0, STEM; Trình độ: Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử; Kinh nghiệm: 9 năm; Thành tích: Giải Nhất-Nhì-Ba...

Xem thêm

Cô Trần Thị Ánh Nguyệt

Giáo viên STEM song ngữ, Sinh học, Khoa học; Trình độ: Thạc sỹ ngành Sư phạm sinh học; Kinh nghiệm: 4 năm; Phương châm...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Hoàng Yến

Giáo viên STEM song ngữ, Hóa học, Khoa học; Trình độ: Cử nhân Sư phạm Hóa Học; Kinh nghiệm: 2 năm

Xem thêm

Cô Vũ Thị Như Trang

Giáo viên Hóa học, Khoa học; Trình độ: Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Hóa học; Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích:...

Xem thêm

Cô Nguyễn Phương Thùy

Giáo viên Tin học – Lập trình; Trình độ: Cử nhân Sư phạm sinh học, Kỹ sư Công nghệ thông tin Chứng chỉ Tin học quốc...

Xem thêm

Thầy Nguyễn Quang Hợp

Giáo viên Tin học – Lập trình; Trình độ: Thạc sỹ; Kinh nghiệm: 30 năm Nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Cát Linh,...

Xem thêm