Cô Lê Thị Thu Hà

Tổ trưởng chuyên môn khối THCS, Giáo viên Toán học; Trình độ: Cử nhân loại Giỏi khoa Toán trường Đại học Sư phạm...

Xem thêm

Cô Đỗ Thị Tâm Trang

Giáo viên Vật lý, Công nghệ 4.0; Trình độ: Cử nhân Sư phạm Vật Lý – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN; Kinh nghiệm: 4 năm; BTV Tạp...

Xem thêm

Cô Hà Thị Thanh Tâm

Giáo viên Ngữ Văn; Trình độ: Thạc sỹ; Kinh nghiệm: 3 năm; Thành tích: Giáo viên Giỏi cấp cơ sở

Xem thêm

Thầy Nguyễn Xuân Đạt

Giáo viên Toán học; Trình độ: Cử nhân Sư phạm Toán học; Kinh nghiệm: 5 năm

Xem thêm

Cô Phạm Thị Nga

Giáo viên Vật lý, Công nghệ 4.0; Trình độ: Thạc sỹ Vật Lý; Kinh nghiệm: 6 năm Nghiên cứu 2 năm tại Viện Hàn lâm Khoa...

Xem thêm

Cô Đỗ Thị Huyền Trang

Giáo viên Sinh học; Trình độ: Thạc sỹ Sinh học, Cử nhân Sư phạm Toán; Kinh nghiệm: 13 năm; Thành tích: Giải nhì GV giỏi...

Xem thêm

Cô Vũ Thị Dạ Len

Giáo viên Lịch Sử; Trình độ: Thạc sỹ Sư phạm Lịch sử, Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh; Kinh nghiệm: 7 năm

Xem thêm

Cô Bùi Thị Hương

Giáo viên Ngữ Văn; Trình độ: Cử nhân loại Giỏi khoa Sư phạm Ngữ văn – Trường ĐHSP Hà Nội; Kinh nghiệm: 4 năm

Xem thêm

Cô Ngô Kim Oanh

Giáo viên Ngữ Văn; Trình độ: Cử nhân loại giỏi khoa Ngữ văn – trường ĐHSP Hà Nội; Kinh nghiệm: 1 năm

Xem thêm

Cô Ngô Thị Phượng

Giáo viên Địa lí; Trình độ: Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Địa lí – Trường ĐHSP Hà Nội; Kinh nghiệm:...

Xem thêm

Cô Ngô Thị Tươi

Giáo viên Sinh học; Trình độ: Cử nhân; Kinh nghiệm: 4 năm

Xem thêm

Cô Đoàn Minh Thuận

Giáo viên Toán học Trình độ: Cử nhân Sư phạm Toán học Kinh nghiệm: 1  năm    

Xem thêm

ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG 2021 - 2022
Call Now Button