Cô Nguyễn Thị Hà

Tổ trưởng tổ Tiếng Anh; Trình độ: Cử nhân ĐH Ngoại Ngữ – ĐHQGHN Chứng chỉ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu Chứng...

Xem thêm

Cô Nguyễn Mỹ Linh

Nhóm trưởng Tiếng Anh khối Tiểu học; Trình độ: Thạc Sỹ; Kinh nghiệm: 4 năm Chứng chỉ tiếng anh C2 Phương châm dạy...

Xem thêm

Thầy Jan Hanlecki

Giáo viên Tiếng Anh;  Kinh nghiệm: 10 năm; Chứng chỉ TESOL

Xem thêm

Cô Bạch Thị Hằng

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Cử nhân; Kinh nghiệm: 7 năm Chứng chỉ IELTS 7.0 Chứng chỉ TESOL

Xem thêm

Cô Hoàng Thị Thắm

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Cử nhân Tiếng Anh – ĐH Hà Nội Chứng chỉ TOEIC 900 Chứng chỉ Tiếng Anh B2 Kinh nghiệm:...

Xem thêm

Cô Lê Thu Giang

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư Phạm Tiếng Anh- Đại học Sư Phạm Hà Nội; Kinh nghiệm:...

Xem thêm

Cô Bùi Thị Phương Dung

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Thạc sỹ; Kinh nghiệm: 10 năm; Thành tích: Giáo viên dạy giỏi 10 năm

Xem thêm

Cô Phạm Đỗ Thị Thiên Hương

Họ và tên: Đỗ Thị Thiên Hương; Chức vụ & vị trí làm việc: Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Thạc Sỹ ĐH IAE Caen...

Xem thêm