Cô Phạm Quỳnh Giang

Tổ trưởng tổ Tiếng Anh Trình độ: Cử nhân University of Washington Chứng chỉ ESOL Chứng chỉ ngoại ngữ C1 Chứng chỉ...

Xem thêm

Cô Nguyễn Mỹ Linh

Tổ Trưởng tổ Tiếng Anh khối Tiểu học Trình độ: Thạc Sỹ Kinh nghiệm: 4 năm Chứng chỉ tiếng anh C2 Phương châm dạy...

Xem thêm

Thầy Jan Halecki

Giáo viên Tiếng Anh  Trình độ: Cử nhân Khoa học chính trị Chứng chỉ TESOL Kinh nghiệm: 10 năm

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Hà

Tổ Tiếng Anh Trình độ: Cử nhân ĐH Ngoại Ngữ – ĐHQGHN Chứng chỉ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu Chứng nhận ứng...

Xem thêm

Cô Hoàng Thị Thắm

Giáo viên Tiếng Anh Trình độ: Cử nhân Tiếng Anh – ĐH Hà Nội Chứng chỉ TOEIC 900 Chứng chỉ Tiếng Anh B2 Kinh nghiệm:...

Xem thêm

Cô Lê Thu Giang

Giáo viên Tiếng Anh Trình độ: Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư Phạm Tiếng Anh- Đại học Sư Phạm Hà Nội Chứng chỉ...

Xem thêm

Cô Bùi Thị Phương Dung

Giáo viên Tiếng Anh Trình độ: Thạc sỹ Kinh nghiệm: 10 năm Thành tích: Giáo viên dạy giỏi 10 năm  

Xem thêm

Cô Naomie B. Duhaylungsod

Giáo viên Tiếng Anh Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn TESOL Kinh nghiệm: 5 năm    ...

Xem thêm

Cô Cristine M.Abad

Giáo viên Tiếng Anh Trình độ: Cử nhân sư phạm tiếng Anh, Thạc sỹ quản lý hành chính Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn...

Xem thêm

Thầy Melvin B. Duhaylungsod

Giáo viên Tiếng Anh Trình độ: Cử nhân Triết học, cử nhân Tâm lý học Chứng chỉ TESOL Kinh nghiệm: 5 năm    ...

Xem thêm

Cô Trung Ngọc Châu

Giáo viên Tiếng Anh Trình độ: Cử nhân Chứng chỉ English training master Kinh nghiệm: 5 năm      

Xem thêm

Cô Nguyễn Ngọc Ngà

Giáo viên Tiếng Anh Trình độ: Cử nhân Chứng chỉ ESOL Chứng chỉ ngoại ngữ B2 Chứng chỉ Sư phạm Kinh nghiệm: 7 năm...

Xem thêm