Cô: Lại Thị Hồng Nhung

Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học
Kinh nghiệm: 8 năm

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Huyền

Tổ trưởng chuyên môn khối lớp 1; Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 11 năm; Thành tích: Giải 3 Giáo...

Xem thêm

Cô Trần Thị Thanh

Tổ trưởng chuyên môn khối 2; Trình độ: Cử nhân; Kinh nghiệm: 7 năm; Thành tích: Giáo viên chủ nhiệm xuất sắc Teacher...

Xem thêm

Cô: Nguyễn Linh Chi

- Kinh nghiệm: 10 năm
- Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học

Xem thêm

Cô Dương Thị Bích Ngọc

Giáo viên Tiểu học (khối 1); Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 7 năm; Thành tích: Giáo viên tiên tiến...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Kim Anh

Giáo viên Tiểu học (Khối 1) Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học Kinh nghiệm: 15 năm Thành tích: Chứng chỉ quản lý giáo...

Xem thêm

Cô: Phạm Thị Hồng Thúy

- Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Tiểu học
- Thành tích: Tốt nghiệp bằng Xuất sắc khoa Giáo dục Tiểu học, chuyên ngành:...

Xem thêm

Cô Trần Thị Minh Khương

Nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí giáo viên chủ nhiệm; Dày dặn kinh nghiệm tâm lý học đường; Giáo viên nhiệt huyết,...

Xem thêm

Cô Phạm Thu Huyền

Giáo viên Tiểu học (khối 1); Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 4 năm

Xem thêm

Cô Vũ Thị Thu Hà

Giáo viên Tiểu học (khối 2); Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học; Phương pháp giảng dạy sáng tạo, luôn đổi mới

Xem thêm

Cô Ngô Thị Hiền

Giáo viên Tiểu học (khối 2); Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 5 năm; Phương châm dạy học: Nhà giáo...

Xem thêm

Cô Trịnh Thị Minh Hằng

Giáo viên Tiểu học (khối 1); Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 10 năm; Thành tích: Giáo viên được...

Xem thêm

Cô Hoàng Thị Ngọc Lan

Giáo viên Tiểu học (khối 2); Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 4 năm; Phương châm dạy học: Kiến thức...

Xem thêm

Cô Âu Thị Lan Anh

Giáo viên Tiểu học (khối 2); Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 2 năm

Xem thêm

Cô Đỗ Thùy Trang

Giáo viên Tiểu học (Khối 2); Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 3 năm

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Mai Thanh

Giáo viên Tiểu học (khối 4); Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 5 năm

Xem thêm

Cô Vũ Thị Hiền

Giáo viên Tiểu học (khối 3); Trình độ: Cử nhân; Kinh nghiệm: 3 năm; Thành tích: Giáo viên tiêu biểu năm học 2017 –...

Xem thêm

Cô Trần Thị Yến

Giáo viên Tiểu học (khối 1); Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 3 năm

Xem thêm

Cô Phan Hồng Ngọc

Giáo viên Tiểu học khối 1 Trình độ: Cử nhân Kinh nghiệm: 3 năm  

Xem thêm

Cô: Phạm Kim Anh

- Kinh nghiệm: 3 năm
- Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Tiểu học

Xem thêm

Cô: Nguyễn Thị Hậu

- Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Tiểu học
- Thành tích: Tốt nghiệp bằng Xuất sắc khoa Giáo dục Tiểu học, chuyên ngành:...

Xem thêm

Cô: Nguyễn Thu Trang

- Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Tiểu học
- Thành tích: Tốt nghiệp bằng Giỏi khoa Giáo dục Tiểu học, chuyên ngành: Giáo...

Xem thêm

Cô: Phan Thị Bích Hạnh

- Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học
- Thành tích: Tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Tiểu học - trường Đại học...

Xem thêm

ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG 2021 - 2022
Call Now Button