Thành lập năm 1999, trải qua 17 năm hình thành – xây dựng – phát triển, Tổ chức giáo dục FPT đã trở thành hệ thống giáo dục lớn của Việt Nam, gồm các hệ giáo dục đào tạo THPT, Cao đẳng, Đại học, sau Đại học, đào tạo nghề, đào tạo dành cho khối doanh nghiệp… và các dự án ươm tạo. Hiện nay, khối Giáo dục FPT  đã đạt quy mô hơn 1.000 cán bộ, giảng viên và gần 20.000 học sinh, sinh viên, học viên ở tất cả các hệ đào tạo.
Với Sứ mệnh của mình, hiện nay Tổ chức giáo dục FPT đang phát triển với định hướng iGSM – [Industry Relevant – Global – Smart Education – Mega], nhằm mục tiêu đưa giáo dục Việt Nam cạnh tranh trên tầm khu vực và thế giới. Theo kế hoạch, đến năm 2020 Tổ chức Giáo dục FPT sẽ có tới 150.000 học sinh,  sinh viên, trong đó số học sinh, sinh viên nước ngoài chiếm khoảng 15%.

 

 

Cơ sở hạ tầng
Nằm trong khuôn viên đại học, học sinh FPT sẽ học tập và chia sẻ chung cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quốc tế với Trường Đại học FPT. Hệ thống CNTT và các trang thiết bị hiện đại sẽ giúp nhà trường và gia đình nắm bắt thông tin,
Chi tiết
Triết lý giáo dục
Định hình phong cách sống: Tại FPT Schools học sinh được đào tạo toàn diện các kỹ năng sinh tồn trong môi trường học tập nhỏ xinh, tinh hoa giúp trẻ học sinh tự lập, sống có trách nhiệm.
Chi tiết
Tầm nhìn sứ mệnh
Những năm gần đây, xu thế quốc tế hóa giáo dục đang diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của tiến trình toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức ngày càng cao đòi hỏi sự đổi mới không chỉ ở bậc giáo dục đại học.
Chi tiết
Phương pháp luận
Phân tích, đánh giá các kỹ năng của học sinh, đưa ra những bài tập, các thức giảng dạy phù hợp với năng lực và sự tiếp thu của học sinh
Chi tiết
Copyright 2017 fptschool.edu.vn. All Rights Reserved.
Đang online: 44
Tổng truy cập: 294.448