Không có ranh giới giữa khoa học và nghệ thuật

 
Không có ranh giới giữa khoa học và nghệ thuật. Đây là một ví dụ về sự kết hợp tư duy sáng tạo của nghệ thuật có thể hỗ trợ phát triển và tiến bộ của khoa học kỹ thuật.

Trong giáo dục, nếu chúng ta có thể áp dụng các khái niệm, ý tưởng của nghệ thuật, những điều đơn giản nhất có thể trở thành những phát kiến vĩ đại!
--------------------------------------------------------------

There is no line between science and art. This is an example of how the integration of the creative thinking of the arts can support advancement in science and technology.

If we can apply art concepts into educational systems, something of simplicity can be something shatteringly scientific and revolutionary!
Copyright 2017 fptschool.edu.vn. All Rights Reserved.
Đang online: 38
Tổng truy cập: 294.420