Là mô hình tiểu học đầu tiên do Đại học FPT đầu tư hướng đến sự tinh hoa nhằm mục tiêu phát triển bền vững của tập đoàn FPT

Copyright 2017 fptschool.edu.vn. All Rights Reserved.
Đang online: 26
Tổng truy cập: 294.379