Mục tiêu của quá trình học tập tại FPT school


Tri thức – Nhân cách –  Tự lâp ( Trưởng thành) - Kỹ năng –Bản lĩnh

Tri thức:
- Mỗi học sinh FPT Schools đều được chuẩn bị môt nền tảng tri thức toàn diện, cập nhật
- Được tự do khám phá sáng tạo, kích thích tư duy phản biện và phán đoán, giải quyết các vấn đề thực tế.
- Khuyến khích sự chủ động, tích cực trong học tập để đạt được các kết quả cao nhất.
- Tự tin thể hiện bản thân, được tư vấn xây dựng lộ trình phát triển cá nhân theo nguyện vọng và khả năng.
Nhân cách:
- Qua các trải nghiệm thực tế hàng ngày tại trường, mỗi học sinh FPT Schools sẽ được vun đắp các giá trị về lòng trung thực, sự tôn trọng, tinh thần trách nhiệm.
- Đánh thức sự đồng cảm, tinh thần dân tộc, tôn trọng danh dự và sẵn sàng cống hiến;
Kỹ năng:
Mỗi học sinh FPT School được trang bị đầy đủ kỹ năng cần thiết để thực sự trở thành người làm chủ cuộc đời mình. Đó là các kỹ năng:
- Kỹ năng tư duy để học tập và giải quyết các vấn đề cuộc sống;
- Kỹ năng tranh biện, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm;
- Kỹ năng làm chủ cảm xúc…
Trưởng thành:
- Học sinh FPT School chủ động trong giao lưu và hội nhập quốc tế;
- Biết cách giữ gìn sức khỏe, có lối sống lành mạnh và năng động.
- Biết chắt lọc các bài học từ cuộc sống học tập, chắt lọc tinh hoa văn hóa của dân tộc và thế giới.
- Có nền tảng ngoại ngữ tốt để chủ động hội nhập khu vực và thế giới.
Bản lĩnh:
-  Học sinh FPT School  luôn dũng cảm bảo vệ sự thật, sống tôn trọng nội quy và giữ đúng lời hứa.
- Dám thử nghiệm những ý tưởng mới không sợ thất bại;
Copyright 2017 fptschool.edu.vn. All Rights Reserved.
Đang online: 18
Tổng truy cập: 352.798