PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2019 – 2020

Đăng bởi

Admin

Ngày đăng

19.02.2019

5,942

  • Thông tin học sinh

  • (Vui lòng chọn ảnh rõ mặt học sinh và kích thước ảnh tối thiểu 500x500)
  • (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
  • Thông tin phụ huynh

  • Tôi xin cam kết các thông tin cam kết ở trên là chính xác!