Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn
 
Trở thành một hệ thống giáo dục đẳng cấp Quốc tế, khác biệt, đậm đà giá trị Việt Nam.
 
Sứ mệnh
 
Phát triển con người toàn diện và cung cấp năng lực học tập toàn cầu cho học sinh.
 
Lịch sử hình thành
 
Những năm gần đây, xu thế quốc tế hóa giáo dục đang diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của tiến trình toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức ngày càng cao đòi hỏi sự đổi mới không chỉ ở bậc giáo dục đại học. Để có thể tận dụng tốt nhất những năm học đại học, chuẩn bị vững chắc nhất cho sự nghiệp lâu dài sau này, học sinh cần được chuẩn bị đúng ngay ở các bậc học phổ thông.
Đội ngũ nhân sự khác
Copyright 2017 fptschool.edu.vn. All Rights Reserved.
Đang online: 21
Tổng truy cập: 294.374