Thầy Công Quốc Thắng

Đăng bởi

Admin

Chuyên mục

Giáo viên

Ngày đăng

02.10.2019

5,432

Giáo viên Mỹ thuật sáng tạo

Trình độ:

  • Cử nhân chuyên ngành Hội Họa – CĐ Nghệ thuật HN
  • Tốt nghiệp khóa học Nghiệp vụ sư phạm bậc 1-Trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội – Hội Viên hội Mỹ Thuật Việt Nam;

Kinh nghiệm: 7 năm

  • Thành Viên nhóm Sơn Ta Việt Nam.
  • Tham gia triển lãm Mỹ Thuật Toàn Quốc 2010, 2015
  • Giáo viên Mỹ thuật tại trung tâm Bee Art , Kai Art
  • Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

 

PHỤ HUYNH NÊN XEM