TRẢI NGHIỆM XƯỞNG MỘC SÁNG TẠO (KHỐI 2, 3)

Đăng bởi

Admin

Ngày đăng

19.08.2019

44,709

Các bạn học sinh lớp 2, 3 của FPT đã có một buổi trải nghiệm xưởng mộc sáng tạo Creative Gara và tự tay mang về những sản phẩm của chính mình sáng tạo ra…

PHỤ HUYNH NÊN XEM