TRẢI NGHIỆM XƯỞNG MỘC SÁNG TẠO (KHỐI 2, 3)

Đăng bởi

Admin

Chuyên mục

Tin FSCHOOLS, Tin tức

Ngày đăng

19.08.2019

17,836

Các bạn học sinh lớp 2, 3 của FPT đã có một buổi trải nghiệm xưởng mộc sáng tạo Creative Gara và tự tay mang về những sản phẩm của chính mình sáng tạo ra…

PHỤ HUYNH NÊN XEM