11

August

Giáo viên Âm nhạc; Trình độ: Đại học; Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc; Đạt giải Vàng trong cuộc thi Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Hà Nam; Giải nhất trong cuộc thi Tuyên truyền ca khúc Cách mạng; Kinh nghiệm: 2 năm.

ĐỌC TIẾP

11

August

Giáo viên Mỹ thuật; Trình độ: Đại học; Tham gia triển lãm tranh cũng các hoạ sĩ Hàn Quốc; Hướng dẫn nhiều học sinh tham gia các cuộc thi Mỹ thuật và đạt giải cao; Kinh nghiệm: 3 năm.

ĐỌC TIẾP

11

August

Giáo viên Giáo dục Thể chất; Trình độ: Cử nhân Giáo dục thể chất – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trình độ Hoàng đai môn Vovinam; Kinh nghiệm: 3 năm.

ĐỌC TIẾP

11

August

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Đại học Chứng chỉ TESOL; Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng anh Sư Phạm; Kinh nghiệm: 10 năm kinh nghiệm (2 năm kinh nghiệm dạy tiểu học tại các trường, trung tâm tiếng Anh tư thục và quốc tế ở Hà Nội).

ĐỌC TIẾP

11

August

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Đại học Chứng chỉ TESOL; Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng anh Sư Phạm; Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm dạy tiểu học tại các trường, trung tâm tiếng Anh tư thục và quốc tế ở Hà Nội;

ĐỌC TIẾP

11

August

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Đại học Chứng chỉ TESOL; Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh Sư Phạm; Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm dạy tiểu học tại các trường, trung tâm tiếng Anh tư thục và quốc tế ở Hà Nội;

ĐỌC TIẾP

11

August

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Đại học Chứng chỉ TESOL; Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng anh Sư Phạm tại Hà Lan Kinh nghiệm: 7 năm kinh nghiệm (2 năm kinh nghiệm dạy tiểu học tại các trường, trung tâm tiếng Anh tư thục và quốc tế ở Hà Nội).

ĐỌC TIẾP