Cô Nguyễn Tùng Linh

Đăng bởi

Admin

Chuyên mục

Giáo viên

Ngày đăng

11.08.2021

88

 • Giáo viên Tiếng Anh;
 • Trình độ:
  • Cử nhân Xuất sắc Chất lượng cao Sư phạm Anh – Đại học Ngoại ngữ;
  • Hoàn thành khóa học “TESOL Strategies – Supporting ESL Students in Mainstream Classrooms” (University of Glasgow, 2020);
  • Chứng chỉ IELTS 8.0;
  • Chứng chỉ HSKK Trung cấp;
 • Kinh nghiệm:
  • 2 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh;
  • Tham gia Hội thảo “Teaching Grammar to Young Learners in a Real-World Context” (National Geographic Learning, 2018);
  • Tham gia Hội thảo “Towards Creative Thinking In the Classroom” (National Geographic Learning, 2020).

PHỤ HUYNH NÊN XEM

ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG 2022 - 2023
Call Now Button