Cô Nguyễn Thị Ngọc Linh

Tổ trưởng khối STEM – Tin học; Trình độ: Thạc sỹ; Kinh nghiệm: 13 năm; Thành tích: Giải Nhất Hội thi Giảng viên dạy...

Xem thêm

Thầy Nguyễn Văn Hưng

Giáo viên Âm nhạc Trình độ: Cử nhân SP Âm nhạc – Trường ĐHSP Hà Nội Tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn Thanh...

Xem thêm

Cô Phạm Quỳnh Giang

Tổ trưởng tổ Tiếng Anh; Trình độ:  Tốt nghiệp cử nhân Tiếng Anh University of Washington; Chứng chỉ TESOL , chứng chỉ...

Xem thêm

Cô Đinh Vũ Hoài Nga

Tổ trưởng chuyên môn tổ Phát triển cá nhân – PDP Trình độ: Thạc sỹ Giáo dục học – Trường ĐHSP Hà Nội Cử...

Xem thêm

Thầy Jan Halecki

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Cử nhân Khoa học chính trị; Chứng chỉ TESOL; Kinh nghiệm: 6 năm kinh nghiệm dạy học tại...

Xem thêm

Thầy Nguyễn Công Lương

Giáo viên Vovinam Trình độ: Cử nhân Sư Phạm thể dục thể thao – trường ĐH Sư phạm HN Kinh nghiệm: 4 năm Thành tích:...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Huyền

Tổ trưởng chuyên môn khối lớp 1; Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 15 năm; Thành tích: Giải 3 Giáo...

Xem thêm

Cô Trần Thị Thanh

Trưởng Khối Tiểu học; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 10 năm; Thành tích: Top 100 cá nhân Xuất Sắc FPT; Giáo viên chủ...

Xem thêm

Cô Lê Thị Thu Hà

Khối Trưởng Chuyên môn Khối THCS, Giáo viên Toán học; Trình độ: Cử nhân loại Giỏi khoa Toán trường Đại học Sư phạm...

Xem thêm

Cô Đỗ Thị Tâm Trang

Giáo viên Vật lý; Trình độ: Cử nhân Sư phạm Vật Lý – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN; Kinh nghiệm: 5 năm; BTV Tạp chí Cầu...

Xem thêm

Cô Hà Thị Thanh Tâm

Giáo viên Ngữ Văn; Trình độ: Thạc sỹ; Kinh nghiệm: 6 năm; Thành tích: GV giỏi cấp cơ sở; Ôn luyện HSG đạt giải cấp...

Xem thêm

Thầy Nguyễn Xuân Đạt

Giáo viên Toán học; Trình độ: Cử nhân Sư phạm Toán học; Kinh nghiệm: 8 năm Thành Tích: Đạt học sinh giỏi cấp tỉnh...

Xem thêm

Cô Dương Thị Bích Ngọc

Giáo viên Tiểu học (khối 1); Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 8 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu giáo...

Xem thêm

Cô Phạm Thị Nga

Giáo viên Vật lý; Trình độ: Thạc sỹ Vật lý; Kinh nghiệm: 6 năm; Nghiên cứu 2 năm tại Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam;...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Kim Anh

Giáo viên Tiểu học (Khối 1); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: trên 15 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu giáo viên Xuất...

Xem thêm

Thầy Đỗ Minh Tiến

Giáo viên Công nghệ Thông tin; Trình độ: Kỹ sư Công Nghệ Thông Tin; Kinh nghiệm: 9 năm; Thành tích: Danh hiệu giáo viên...

Xem thêm

Cô Trần Thị Bích Hằng

Giáo viên Công nghệ 4.0, STEM; Trình độ: Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử; Kinh nghiệm: 10 năm; Thành tích: R&D chương trình...

Xem thêm

Cô Đỗ Thị Huyền Trang

Giáo viên Sinh học; Trình độ: Thạc sỹ Sinh học, Cử nhân Sư phạm Toán; Kinh nghiệm: 14 năm; Thành tích: GV giỏi cấp cơ sở...

Xem thêm

Cô Vũ Thị Dạ Len

Giáo viên Lịch Sử; Trình độ: Thạc sỹ Sư phạm Lịch sử, Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh; Kinh nghiệm: 8 năm; Thành tích:...

Xem thêm

Cô Bùi Thị Hương

Giáo viên Ngữ Văn; Trình độ: Cử nhân loại Giỏi khoa Sư phạm Ngữ văn – Trường ĐHSP Hà Nội; Kinh nghiệm: 5 năm;...

Xem thêm

Cô Ngô Kim Oanh

Giáo viên Ngữ Văn; Trình độ: Cử nhân loại giỏi khoa Ngữ văn – trường ĐHSP Hà Nội; Kinh nghiệm: 3 năm; Thành tích:...

Xem thêm

Cô Ngô Thị Phượng

Giáo viên Địa lí; Trình độ: Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Địa lí – Trường ĐHSP Hà Nội; Kinh nghiệm:...

Xem thêm

Cô Trần Thị Minh Khương

Tổ trưởng Chuyên môn Khối 2; Trình độ: Thạc sĩ; Kinh nghiệm: 7 năm; Thành tích: Nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí giáo...

Xem thêm

Cô Phạm Thu Huyền

Giáo viên Tiểu học (Khối 2); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 5 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên sáng...

Xem thêm

Cô Vũ Thị Thu Hà

Giáo viên Tiểu học (Khối 2); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 10 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu giáo viên Xuất sắc...

Xem thêm

Cô Trịnh Thị Minh Hằng

Giáo viên Tiểu học (Khối 2); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 10 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu giáo viên Xuất sắc...

Xem thêm

Cô Hoàng Thị Ngọc Lan

Giáo viên Tiểu học (Khối 2); Trình độ: Cử nhân Sự phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 5 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo...

Xem thêm

Cô Âu Thị Lan Anh

Giáo viên Tiểu học (khối 1); Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 6 năm Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo...

Xem thêm

Cô Đỗ Thùy Trang

Giáo viên Tiểu học (Khối 4); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên sáng...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Giáo viên Vovinam; Trình độ: Cử nhân chuyên ngành Huấn luyện thể thao – ĐH TDTT Bắc Ninh; Kinh nghiệm: 9 năm; Thành...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Mai Thanh

Tổ trưởng Chuyên môn Khối 4; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 7 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên sáng...

Xem thêm

Cô Vũ Thị Hiền

Tổ trưởng Chuyên môn Khối 3; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 8 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu Giáo viên Xuất sắc...

Xem thêm

Cô Trần Thị Yến

Giáo viên Tiểu học (Khối 1); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm; Thành tích: Đạt giải B sáng kiến kinh nghiệm cấp...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Hà

Trưởng nhóm Tiếng Anh THCS, Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Cử nhân ĐHNN – ĐHQGHN; Chứng chỉ ngoại ngữ B2; Chứng...

Xem thêm

Cô Hoàng Thị Thắm

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Cử nhân Tiếng Anh trường Đại học Hà Nội; Chứng chỉ TOEIC 900/990; Chứng chỉ ngoại...

Xem thêm

Cô Lê Thu Giang

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Thạc sỹ đại học Ngoại ngữ – ĐH Southern New Hampshire; Chứng chỉ ngoại ngữ C1; Chứng...

Xem thêm

Cô Bùi Thị Phương Dung

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh – ĐH Mở Hà Nội; Cử nhân ngành Sư Phạm Anh – ĐH Hải...

Xem thêm

Cô Trần Thị Ánh Tuyết

Giáo viên STEM; Trình độ: Thạc sỹ; Kinh nghiệm: 7 năm; Thành tích: R&D chương trình STEM khối tiểu học và THCS tại...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Hoàng Yến

Giáo viên STEM; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm R&D chương trình EIE STEM và Công nghệ 4.0 tại FPT Schools  

Xem thêm

Cô Vũ Thị Như Trang

Giáo viên STEM; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm; R&D chương trình EiE STEM và Công nghệ 4.0 tại FPTSchool; Giáo...

Xem thêm

Thầy Đỗ Quang Hợp

Giáo viên Tin học – Lập trình; Trình độ: Thạc sỹ; Kinh nghiệm: 30 năm; Nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Cát Linh,...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên Vovinam Trình độ: Cử nhân thể dục thể thao – Trường Đại Học TDTT Bắc Ninh Kinh nghiệm: 4 năm Thành tích:...

Xem thêm

Cô Ngô Thị Tươi

Giáo viên Sinh học; Trình độ: Cử nhân; Kinh nghiệm: 4 năm

Xem thêm

Cô Nguyễn Phương Thùy

Giáo viên Công nghệ Thông tin Trình độ: Cử nhân Sư phạm sinh học, Kỹ sư Công nghệ thông tin Chứng chỉ Tin học quốc...

Xem thêm

Cô Vũ Phượng Châu

Giáo viên Âm nhạc, Múa Trình độ: Cử nhân SP Âm nhạc – Trường ĐHSP Hà Nội Tốt nghiệp chuyên ngành Diễn Viên Múa...

Xem thêm

Cô Nguyễn Ngọc Ngà

Nhóm trưởng Tiếng Anh Tiểu học, Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ:  Cử nhân ngành Sư Phạm Anh – ĐHQGHN; Chứng chỉ...

Xem thêm

Cô Phan Hồng Ngọc

Giáo viên Tiểu học (Khối 3); Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 5 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo...

Xem thêm

Cô Lê Thị Thủy

Giáo viên Tiểu học (Khối 1); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 5 năm; Thành tích: Đạt giải B sáng kiến kinh nghiệm cấp...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Đào

Giáo viên Tiểu học (Khối 1); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 3 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên sáng...

Xem thêm

Cô Đoàn Minh Thuận

Giáo viên Toán học; Trình độ: Cử nhân Sư phạm Toán học; Kinh nghiệm: 3  năm Thành tích: Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên...

Xem thêm

Cô: Phạm Thị Hồng Thúy

- Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Tiểu học
- Thành tích: Tốt nghiệp bằng Xuất sắc khoa Giáo dục Tiểu học, chuyên ngành:...

Xem thêm

Cô: Nguyễn Thị Hậu

- Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Tiểu học
- Thành tích: Tốt nghiệp bằng Xuất sắc khoa Giáo dục Tiểu học, chuyên ngành:...

Xem thêm

Cô Đinh Khánh Châu

Giáo viên Tiểu học (Khối 3); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên sáng...

Xem thêm

Cô Phùng Thị Ngọc Anh

Giáo viên Tiểu học (Khối 5); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 6 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Cô Nguyễn Ngọc Bích

Giáo viên Tiểu học (Khối 4); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 3 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên sáng...

Xem thêm

Cô: Phan Thị Bích Hạnh

- Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học
- Thành tích: Tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Tiểu học - trường Đại học...

Xem thêm

Cô Trần Thanh Tâm

Giáo viên Tiểu học (Khối 3); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên Tiểu học (Khối 4); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 3 năm; Thành tích: Đạt giải B sáng kiến kinh nghiệm cấp...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Thu

Tổ trưởng Chuyên môn Khối 5; Trình độ: Đại học Kinh nghiệm: 5 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo

Giáo viên Tiểu học (Khối 4); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 3 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Cô Đỗ Thị Cẩm Tú

Giáo viên Tiểu học (Khối 5); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Cô Nguyễn Ngọc Viết

Giáo viên Tiểu học (Khối 2); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Cô Bùi Thanh Phương

Giáo viên Tiểu học (Khối 3); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Hương Thanh

Giáo viên Tiểu học (Khối 5); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 5 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Cô Vi Thị Phượng

Giáo viên Tiểu học (Khối 3); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích: Tốt nghiệp bằng Giỏi, chuyên ngành...

Xem thêm

Cô Nguyễn Trà My

Giáo viên Tiểu học (Khối 2); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Nguyễn Quỳnh Chi

Giáo viên Tiểu học (Khối 3); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích: Tốt nghiệp loại Xuất sắc khoa Giáo...

Xem thêm

Cô Đỗ Phương Chi

Giáo viên Tiểu học (Khối 3); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu: “Giáo viên sáng tạo...

Xem thêm

Cô Vi Thị Mai Hồng

Giáo viên Tiểu học (Khối 2); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Cô Phan Thùy Dương

Giáo viên Tiểu học (Khối 4); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích: Tốt nghiệp khoa Giáo dục Tiểu học,...

Xem thêm

Thầy Tô Nguyên Cương

Giáo viên Sinh học, KHTN; Trình độ: Thạc sĩ Kinh nghiệm: 15 năm; Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2009, có nhiều...

Xem thêm

Thầy Trần Ngọc Hưng

Giáo viên Ngữ văn, Lịch sử; Trình độ: Đại học Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích:  Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành...

Xem thêm

Cô Hứa Thị Tâm

Giáo viên Lịch sử; Trình độ: Đại học Kinh nghiệm: 5 năm; Thành tích:  Tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành sư phạm...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thanh Hải

Giáo viên Toán; Trình độ: Thạc sĩ Kinh nghiệm: 4 năm; Thành tích:  Đạt giải Nhì nghiệp vụ sư phạm cấp khoa, giải...

Xem thêm

Cô Phạm Thị Ngọc Ánh

Giáo viên Toán; Trình độ: Đại học Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích:  Học viên chuyên ngành Toán ứng dụng, cử nhân Sư phạm...

Xem thêm

Cô Dương Thu Trang

Giáo viên Sinh học, Khoa học Tự nhiên; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm; Thành tích:  Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Mai Anh

Giáo viên Ngữ văn; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 1 năm; Thành tích:  Tốt nghiệp loại Xuất sắc – Cử nhân Tài...

Xem thêm

Cô Hà Thị Thu Lý

Giáo viên Toán; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 8 năm; Thành tích: Đạt bằng khen “Đã có thành tích trong giảng...

Xem thêm

Cô Đỗ Minh Anh

Giáo viên Giáo dục Công dân; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 1 năm; Thành tích: Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành sư phạm...

Xem thêm

Cô Nguyễn Huệ Linh

Giáo viên Giáo dục Công dân; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích:  Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành...

Xem thêm

Cô Trần Bích Hằng

Giáo viên Ngữ văn; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 3 năm; Thành tích:  Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm...

Xem thêm

Cô Bùi Thị Phương

Giáo viên Hóa học; Trình độ: Thạc sĩ; Kinh nghiệm: 6 năm; Thành tích:  Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy...

Xem thêm

Cô Vương Hồng Hạnh

Giáo viên Toán; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 9 năm; Thành tích: Kinh nghiệm bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu...

Xem thêm

Cô Vũ Thị Mai

Giáo viên Mỹ Thuật; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 3 năm; Thành tích: Tốt nghiệp ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung Ương...

Xem thêm

Cô Nguyễn Bích Thủy

Giáo viên STEM & Công nghệ 4.0; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích: Hướng dẫn HS giành giải ba “Cuộc...

Xem thêm

Cô Trần Thị Phương Anh

Giáo viên Công nghệ Thông tin; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 1 năm; Thành tích: Chứng chỉ MOS (Powerpoint); Tổ chức...

Xem thêm

Cô Lê Phương Thảo

Giáo viên Ngữ văn; Trình độ: Thạc sĩ; Kinh nghiệm: 3 năm; Thành tích:  Giáo viên xuất sắc năm học 2020 – 2021; Đạt...

Xem thêm

Thầy Nguyễn Tài Sỹ

Giáo viên Công nghệ Thông tin; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 3 năm; Thành tích: Giải Ba Giáo viên giỏi Kỹ năng CNTT;...

Xem thêm

Thầy Phạm Xuân Bách

Giáo viên Công nghệ 4.0; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 5 năm; Thành tích: Giải Ba cuộc thi GVG quận Cầu Giấy 2021;...

Xem thêm

Cô Vũ Hà Thu

Giáo viên STEM; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm; Thành tích: Chứng chỉ ngoại ngữ C1 (IELTS); Chứng chỉ GV STEM do tổ...

Xem thêm

Cô Phạm Hà An

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Đại học Chứng chỉ ngoại ngữ C1 (IELTS, VSTEP); Chứng chỉ Sư phạm; Kinh nghiệm: 2 năm;...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Hoài Anh

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Đại học Cử nhân bằng Giỏi Đại học Sư phạm Hà Nội; Chứng chỉ ngoại ngữ C1(VSTEP);...

Xem thêm

Cô Nguyễn Phương Anh

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ:  Cử nhân đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN; Chứng chỉ ngoại ngữ C1; Chứng chỉ Microsoft...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Nhung

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ:  Cử nhân đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN; Chứng chỉ ngoại ngữ C1; Chứng nhận thành...

Xem thêm

Cô Hoàng Thị Minh Hải

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Đại học Cử nhân ĐHNN – ĐHQGHN; Chứng chỉ Ngoại Ngữ B2 Kinh nghiệm: 6 năm.

Xem thêm

Cô Katarzyna Krystiana Muszynska

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Đại học Chứng chỉ TESOL; Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng anh Sư Phạm tại Hà Lan Kinh...

Xem thêm

Cô Phạm Khánh Duyên

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Cử nhân bằng Xuất sắc ngành Sư phạm Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN; Chứng...

Xem thêm

Cô Nguyễn Tùng Linh

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Cử nhân Xuất sắc Chất lượng cao Sư phạm Anh – Đại học Ngoại ngữ; Hoàn thành...

Xem thêm

Thầy Kerr Gulayan Wagwag

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Đại học Chứng chỉ TESOL; Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh Sư Phạm; Kinh nghiệm:...

Xem thêm

Thầy Batyr Allamuradov

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Đại học Chứng chỉ TESOL; Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng anh Sư Phạm; Kinh nghiệm:...

Xem thêm

Thầy Arzuv Saryyev

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Đại học Chứng chỉ TESOL; Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng anh Sư Phạm; Kinh nghiệm:...

Xem thêm

Thầy Hoàng Đình Hạnh

Giáo viên Giáo dục Thể chất; Trình độ: Cử nhân chuyên ngành Huấn luyện thể thao – ĐH TDTT Bắc Ninh; Kinh nghiệm: 3 năm

Xem thêm

Thầy Vũ Đình Đức

Giáo viên Giáo dục Thể chất; Trình độ: Cử nhân Giáo dục thể chất – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trình...

Xem thêm

Cô Đặng Thị Hồng Nhung

Giáo viên Mỹ thuật; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 6 năm.

Xem thêm

Cô Hoàng Phương Thảo

Giáo viên Mỹ thuật; Trình độ: Đại học; Tham gia triển lãm tranh cũng các hoạ sĩ Hàn Quốc; Hướng dẫn nhiều học sinh...

Xem thêm

Cô Nguyễn Lương Thảo Linh

Giáo viên Âm nhạc; Trình độ: Đại học; Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc; Đạt giải Vàng trong cuộc...

Xem thêm

ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG 2021 - 2022
Call Now Button