Cô Nguyễn Thị Ngọc Linh

Tổ trưởng khối STEM – Tin học; Trình độ: Thạc sỹ; Kinh nghiệm: 13 năm; Thành tích: Giải Nhất Hội thi Giảng viên dạy...

Xem thêm

Thầy Đỗ Minh Tiến

Giáo viên Công nghệ Thông tin; Trình độ: Kỹ sư Công Nghệ Thông Tin; Kinh nghiệm: 9 năm; Thành tích: Danh hiệu giáo viên...

Xem thêm

Cô Trần Thị Bích Hằng

Giáo viên Công nghệ 4.0, STEM; Trình độ: Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử; Kinh nghiệm: 10 năm; Thành tích: R&D chương trình...

Xem thêm

Cô Trần Thị Ánh Tuyết

Giáo viên STEM; Trình độ: Thạc sỹ; Kinh nghiệm: 7 năm; Thành tích: R&D chương trình STEM khối tiểu học và THCS tại...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Hoàng Yến

Giáo viên STEM; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm R&D chương trình EIE STEM và Công nghệ 4.0 tại FPT Schools  

Xem thêm

Cô Vũ Thị Như Trang

Giáo viên STEM; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm; R&D chương trình EiE STEM và Công nghệ 4.0 tại FPTSchool; Giáo...

Xem thêm

Thầy Đỗ Quang Hợp

Giáo viên Tin học – Lập trình; Trình độ: Thạc sỹ; Kinh nghiệm: 30 năm; Nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Cát Linh,...

Xem thêm

Cô Nguyễn Bích Thủy

Giáo viên STEM & Công nghệ 4.0; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích: Hướng dẫn HS giành giải ba “Cuộc...

Xem thêm

Cô Trần Thị Phương Anh

Giáo viên Công nghệ Thông tin; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 1 năm; Thành tích: Chứng chỉ MOS (Powerpoint); Tổ chức...

Xem thêm

Cô Nguyễn Phương Thùy

Giáo viên Công nghệ Thông tin Trình độ: Cử nhân Sư phạm sinh học, Kỹ sư Công nghệ thông tin Chứng chỉ Tin học quốc...

Xem thêm

Thầy Nguyễn Tài Sỹ

Giáo viên Công nghệ Thông tin; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 3 năm; Thành tích: Giải Ba Giáo viên giỏi Kỹ năng CNTT;...

Xem thêm

Thầy Phạm Xuân Bách

Giáo viên Công nghệ 4.0; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 5 năm; Thành tích: Giải Ba cuộc thi GVG quận Cầu Giấy 2021;...

Xem thêm

Cô Vũ Hà Thu

Giáo viên STEM; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm; Thành tích: Chứng chỉ ngoại ngữ C1 (IELTS); Chứng chỉ GV STEM do tổ...

Xem thêm

ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG 2021 - 2022
Call Now Button