Cô Lê Thị Thu Hà

Khối Trưởng Chuyên môn Khối THCS, Giáo viên Toán học; Trình độ: Cử nhân loại Giỏi khoa Toán trường Đại học Sư phạm...

Xem thêm

Cô Đỗ Thị Tâm Trang

Giáo viên Vật lý; Trình độ: Cử nhân Sư phạm Vật Lý – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN; Kinh nghiệm: 5 năm; BTV Tạp chí Cầu...

Xem thêm

Cô Hà Thị Thanh Tâm

Giáo viên Ngữ Văn; Trình độ: Thạc sỹ; Kinh nghiệm: 6 năm; Thành tích: GV giỏi cấp cơ sở; Ôn luyện HSG đạt giải cấp...

Xem thêm

Thầy Nguyễn Xuân Đạt

Giáo viên Toán học; Trình độ: Cử nhân Sư phạm Toán học; Kinh nghiệm: 8 năm Thành Tích: Đạt học sinh giỏi cấp tỉnh...

Xem thêm

Cô Phạm Thị Nga

Giáo viên Vật lý; Trình độ: Thạc sỹ Vật lý; Kinh nghiệm: 6 năm; Nghiên cứu 2 năm tại Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam;...

Xem thêm

Cô Đỗ Thị Huyền Trang

Giáo viên Sinh học; Trình độ: Thạc sỹ Sinh học, Cử nhân Sư phạm Toán; Kinh nghiệm: 14 năm; Thành tích: GV giỏi cấp cơ sở...

Xem thêm

Cô Vũ Thị Dạ Len

Giáo viên Lịch Sử; Trình độ: Thạc sỹ Sư phạm Lịch sử, Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh; Kinh nghiệm: 8 năm; Thành tích:...

Xem thêm

Cô Bùi Thị Hương

Giáo viên Ngữ Văn; Trình độ: Cử nhân loại Giỏi khoa Sư phạm Ngữ văn – Trường ĐHSP Hà Nội; Kinh nghiệm: 5 năm;...

Xem thêm

Cô Ngô Kim Oanh

Giáo viên Ngữ Văn; Trình độ: Cử nhân loại giỏi khoa Ngữ văn – trường ĐHSP Hà Nội; Kinh nghiệm: 3 năm; Thành tích:...

Xem thêm

Cô Ngô Thị Phượng

Giáo viên Địa lí; Trình độ: Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Địa lí – Trường ĐHSP Hà Nội; Kinh nghiệm:...

Xem thêm

Cô Ngô Thị Tươi

Giáo viên Sinh học; Trình độ: Cử nhân; Kinh nghiệm: 4 năm

Xem thêm

Cô Đoàn Minh Thuận

Giáo viên Toán học; Trình độ: Cử nhân Sư phạm Toán học; Kinh nghiệm: 3  năm Thành tích: Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên...

Xem thêm

Thầy Tô Nguyên Cương

Giáo viên Sinh học, KHTN; Trình độ: Thạc sĩ Kinh nghiệm: 15 năm; Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2009, có nhiều...

Xem thêm

Thầy Trần Ngọc Hưng

Giáo viên Ngữ văn, Lịch sử; Trình độ: Đại học Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích:  Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành...

Xem thêm

Cô Hứa Thị Tâm

Giáo viên Lịch sử; Trình độ: Đại học Kinh nghiệm: 5 năm; Thành tích:  Tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành sư phạm...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thanh Hải

Giáo viên Toán; Trình độ: Thạc sĩ Kinh nghiệm: 4 năm; Thành tích:  Đạt giải Nhì nghiệp vụ sư phạm cấp khoa, giải...

Xem thêm

Cô Phạm Thị Ngọc Ánh

Giáo viên Toán; Trình độ: Đại học Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích:  Học viên chuyên ngành Toán ứng dụng, cử nhân Sư phạm...

Xem thêm

Cô Dương Thu Trang

Giáo viên Sinh học, Khoa học Tự nhiên; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm; Thành tích:  Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên...

Xem thêm

Cô Hà Thị Thu Lý

Giáo viên Toán; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 8 năm; Thành tích: Đạt bằng khen “Đã có thành tích trong giảng...

Xem thêm

Cô Đỗ Minh Anh

Giáo viên Giáo dục Công dân; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 1 năm; Thành tích: Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành sư phạm...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Mai Anh

Giáo viên Ngữ văn; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 1 năm; Thành tích:  Tốt nghiệp loại Xuất sắc – Cử nhân Tài...

Xem thêm

Cô Nguyễn Huệ Linh

Giáo viên Giáo dục Công dân; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích:  Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành...

Xem thêm

Cô Trần Bích Hằng

Giáo viên Ngữ văn; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 3 năm; Thành tích:  Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm...

Xem thêm

Cô Bùi Thị Phương

Giáo viên Hóa học; Trình độ: Thạc sĩ; Kinh nghiệm: 6 năm; Thành tích:  Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy...

Xem thêm

Cô Lê Phương Thảo

Giáo viên Ngữ văn; Trình độ: Thạc sĩ; Kinh nghiệm: 3 năm; Thành tích:  Giáo viên xuất sắc năm học 2020 – 2021; Đạt...

Xem thêm

Cô Vương Hồng Hạnh

Giáo viên Toán; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 9 năm; Thành tích: Kinh nghiệm bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu...

Xem thêm

ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG 2021 - 2022
Call Now Button