Cô Phạm Quỳnh Giang

Tổ trưởng tổ Tiếng Anh; Trình độ:  Tốt nghiệp cử nhân Tiếng Anh University of Washington; Chứng chỉ TESOL , chứng chỉ...

Xem thêm

Thầy Jan Halecki

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Cử nhân Khoa học chính trị; Chứng chỉ TESOL; Kinh nghiệm: 6 năm kinh nghiệm dạy học tại...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Hà

Trưởng nhóm Tiếng Anh THCS, Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Cử nhân ĐHNN – ĐHQGHN; Chứng chỉ ngoại ngữ B2; Chứng...

Xem thêm

Cô Hoàng Thị Thắm

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Cử nhân Tiếng Anh trường Đại học Hà Nội; Chứng chỉ TOEIC 900/990; Chứng chỉ ngoại...

Xem thêm

Cô Lê Thu Giang

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Thạc sỹ đại học Ngoại ngữ – ĐH Southern New Hampshire; Chứng chỉ ngoại ngữ C1; Chứng...

Xem thêm

Cô Bùi Thị Phương Dung

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh – ĐH Mở Hà Nội; Cử nhân ngành Sư Phạm Anh – ĐH Hải...

Xem thêm

Cô Nguyễn Ngọc Ngà

Nhóm trưởng Tiếng Anh Tiểu học, Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ:  Cử nhân ngành Sư Phạm Anh – ĐHQGHN; Chứng chỉ...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Hoài Anh

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Đại học Cử nhân bằng Giỏi Đại học Sư phạm Hà Nội; Chứng chỉ ngoại ngữ C1(VSTEP);...

Xem thêm

Cô Nguyễn Phương Anh

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ:  Cử nhân đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN; Chứng chỉ ngoại ngữ C1; Chứng chỉ Microsoft...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Nhung

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ:  Cử nhân đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN; Chứng chỉ ngoại ngữ C1; Chứng nhận thành...

Xem thêm

Cô Phạm Hà An

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Đại học Chứng chỉ ngoại ngữ C1 (IELTS, VSTEP); Chứng chỉ Sư phạm; Kinh nghiệm: 2 năm;...

Xem thêm

Cô Phạm Khánh Duyên

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Cử nhân bằng Xuất sắc ngành Sư phạm Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN; Chứng...

Xem thêm

Cô Nguyễn Tùng Linh

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Cử nhân Xuất sắc Chất lượng cao Sư phạm Anh – Đại học Ngoại ngữ; Hoàn thành...

Xem thêm

Cô Hoàng Thị Minh Hải

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Đại học Cử nhân ĐHNN – ĐHQGHN; Chứng chỉ Ngoại Ngữ B2 Kinh nghiệm: 6 năm.

Xem thêm

Cô Katarzyna Krystiana Muszynska

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Đại học Chứng chỉ TESOL; Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng anh Sư Phạm tại Hà Lan Kinh...

Xem thêm

Thầy Kerr Gulayan Wagwag

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Đại học Chứng chỉ TESOL; Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh Sư Phạm; Kinh nghiệm:...

Xem thêm

Thầy Batyr Allamuradov

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Đại học Chứng chỉ TESOL; Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng anh Sư Phạm; Kinh nghiệm:...

Xem thêm

Thầy Arzuv Saryyev

Giáo viên Tiếng Anh; Trình độ: Đại học Chứng chỉ TESOL; Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng anh Sư Phạm; Kinh nghiệm:...

Xem thêm

ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG 2021 - 2022
Call Now Button