Cô Nguyễn Thị Huyền

Tổ trưởng chuyên môn khối lớp 1; Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 15 năm; Thành tích: Giải 3 Giáo...

Xem thêm

Cô Trần Thị Thanh

Trưởng Khối Tiểu học; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 10 năm; Thành tích: Top 100 cá nhân Xuất Sắc FPT; Giáo viên chủ...

Xem thêm

Cô Dương Thị Bích Ngọc

Giáo viên Tiểu học (khối 1); Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 8 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu giáo...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Kim Anh

Giáo viên Tiểu học (Khối 1); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: trên 15 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu giáo viên Xuất...

Xem thêm

Cô: Phạm Thị Hồng Thúy

- Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Tiểu học
- Thành tích: Tốt nghiệp bằng Xuất sắc khoa Giáo dục Tiểu học, chuyên ngành:...

Xem thêm

Cô Trần Thị Minh Khương

Tổ trưởng Chuyên môn Khối 2; Trình độ: Thạc sĩ; Kinh nghiệm: 7 năm; Thành tích: Nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí giáo...

Xem thêm

Cô Phạm Thu Huyền

Giáo viên Tiểu học (Khối 2); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 5 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên sáng...

Xem thêm

Cô Vũ Thị Thu Hà

Giáo viên Tiểu học (Khối 2); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 10 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu giáo viên Xuất sắc...

Xem thêm

Cô Trịnh Thị Minh Hằng

Giáo viên Tiểu học (Khối 2); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 10 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu giáo viên Xuất sắc...

Xem thêm

Cô Hoàng Thị Ngọc Lan

Giáo viên Tiểu học (Khối 2); Trình độ: Cử nhân Sự phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 5 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo...

Xem thêm

Cô Âu Thị Lan Anh

Giáo viên Tiểu học (khối 1); Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 6 năm Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo...

Xem thêm

Cô Đỗ Thùy Trang

Giáo viên Tiểu học (Khối 4); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên sáng...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Mai Thanh

Tổ trưởng Chuyên môn Khối 4; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 7 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên sáng...

Xem thêm

Cô Vũ Thị Hiền

Tổ trưởng Chuyên môn Khối 3; Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 8 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu Giáo viên Xuất sắc...

Xem thêm

Cô Trần Thị Yến

Giáo viên Tiểu học (Khối 1); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm; Thành tích: Đạt giải B sáng kiến kinh nghiệm cấp...

Xem thêm

Cô Phan Hồng Ngọc

Giáo viên Tiểu học (Khối 3); Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học; Kinh nghiệm: 5 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo...

Xem thêm

Cô Lê Thị Thủy

Giáo viên Tiểu học (Khối 1); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 5 năm; Thành tích: Đạt giải B sáng kiến kinh nghiệm cấp...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Đào

Giáo viên Tiểu học (Khối 1); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 3 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên sáng...

Xem thêm

Cô Đinh Khánh Châu

Giáo viên Tiểu học (Khối 3); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên sáng...

Xem thêm

Cô: Nguyễn Thị Hậu

- Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Tiểu học
- Thành tích: Tốt nghiệp bằng Xuất sắc khoa Giáo dục Tiểu học, chuyên ngành:...

Xem thêm

Cô: Phan Thị Bích Hạnh

- Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học
- Thành tích: Tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Tiểu học - trường Đại học...

Xem thêm

Cô Phùng Thị Ngọc Anh

Giáo viên Tiểu học (Khối 5); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 6 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Cô Trần Thanh Tâm

Giáo viên Tiểu học (Khối 3); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Cô Nguyễn Ngọc Bích

Giáo viên Tiểu học (Khối 4); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 3 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên sáng...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên Tiểu học (Khối 4); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 3 năm; Thành tích: Đạt giải B sáng kiến kinh nghiệm cấp...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Thu

Tổ trưởng Chuyên môn Khối 5; Trình độ: Đại học Kinh nghiệm: 5 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Cô Đỗ Thị Cẩm Tú

Giáo viên Tiểu học (Khối 5); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Cô Nguyễn Ngọc Viết

Giáo viên Tiểu học (Khối 2); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Cô Bùi Thanh Phương

Giáo viên Tiểu học (Khối 3); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo

Giáo viên Tiểu học (Khối 4); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 3 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Cô Nguyễn Trà My

Giáo viên Tiểu học (Khối 2); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Hương Thanh

Giáo viên Tiểu học (Khối 5); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 5 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Nguyễn Quỳnh Chi

Giáo viên Tiểu học (Khối 3); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích: Tốt nghiệp loại Xuất sắc khoa Giáo...

Xem thêm

Cô Đỗ Phương Chi

Giáo viên Tiểu học (Khối 3); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 4 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu: “Giáo viên sáng tạo...

Xem thêm

Cô Vi Thị Phượng

Giáo viên Tiểu học (Khối 3); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích: Tốt nghiệp bằng Giỏi, chuyên ngành...

Xem thêm

Cô Vi Thị Mai Hồng

Giáo viên Tiểu học (Khối 2); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích: Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng...

Xem thêm

Cô Phan Thùy Dương

Giáo viên Tiểu học (Khối 4); Trình độ: Đại học; Kinh nghiệm: 2 năm; Thành tích: Tốt nghiệp khoa Giáo dục Tiểu học,...

Xem thêm

ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG 2021 - 2022
Call Now Button