GLOBAL PERSPECTIVE – KHOA HỌC KÍCH THÍCH TƯ DUY BIỆN CHỨNG

Đăng bởi

Admin

Ngày đăng

26.08.2019

28,489

Môn học “Global Perspective – Viễn cảnh toàn cầu” trong chương trình học tập của FPT Schools được thiết kế song ngữ Anh-Việt với nhiều chủ đề phong phú, đa dạng xoay quanh các vấn đề từ đời sống, khoa học, tới văn hóa, nghệ thuật. 

Bên cạnh chương trình Phát triển tiếng Anh ứng dụng, FPT Schools còn thiết kế thêm cho học sinh khối THCS môn học Global Perspective – Viễn cảnh toàn cầu (theo giáo trình Global Perspective for Cambridge IGCSE), được giảng dạy bằng song ngữ Anh – Việt.

Chương trình Global Perspective FPT Schools

Môn học này giúp phát triển khả năng tư duy của học sinh, biết cách nghiên cứu và phân tích các quan điểm khác nhau và truyền đạt ý tưởng rõ ràng. Mục tiêu của môn học không phải là định hướng suy nghĩ của người học giống nhau, mà khuyến khích tư duy rộng mở đối với sự phức tạp của thế giới và tư duy con người, khuyến khích sự thấu cảm bằng những trải nghiệm đa dạng.

Học sinh được tiếp cận các vấn đề toàn cầu và giải pháp cho những vấn đề đó thông qua hoạt động hợp tác. Với thiết kế môn học như ở một trường Đại học thực thụ (bài thi viết, dự án, trình bày), học sinh sẽ được rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, sử dụng tiếng Anh thành thạo hơn và đặc biệt là nâng cao tư duy về các vấn đề toàn cầu.

 

 

PHỤ HUYNH NÊN XEM

ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG 2021 - 2022
Call Now Button